Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold
SharePoint

Skip Navigation LinksTietgen Handelsgymnasium

Tietgen Handelsgymnasium

 

Tietgen Handelsgymnasium udbyder uddannelsen til den merkantile studentereksamen (hhx). Vi er sat i verden for at give unge mennesker en uddannelse. Undervisningen er vores kerneydelse, og vores primære opgave er at sikre høj kvalitet i undervisningen. Derfor bruger vi resultatopfølgning og evaluering til udpege potentialer for løbende forbedring. På Tietgen Handelsgymnasium arbejder vi med fire indsatsområder, som er prioriteret ud fra feedback fra elever og undervisere, de retningsgivende mål, som er politisk fastsat for uddannelsen, samt bestyrelsens prioriteringer. De prioriterede indsatsområder er formuleret som visioner og fremgår af vores handlingsplan nedenfor (klik på en vision til venstre i opstillingen for en uddybende beskrivelse af indsatserne).

Handlingsplanen skal ses i sammenhæng med handelsgymnasiets kvalitetssystematik og årshjul for evaluering og med Tietgens strategiske narrativ.

Digital dannelse

​Vores vision:

Vi forholder os aktivt til, hvad vi vil opnå med digitale redskaber i undervisningen.

Vi har en fælles holdning til, hvordan vi håndterer digitale forstyrrelser i klasserummet.

Klasseledelse

Vores vision:

Eleverne tager medansvar for sig selv og andre og har ejerskab til deres egen uddannelse.

Vi har som skole en anerkendende tilgang, som ansvarliggør eleverne, og vi stiller tydelige krav til klasserumskulturen.

Vi ser på klassefællesskabet som et professionelt arbejds- og læringsfællesskab.

Sammenhæng i skolehverdagen

Vores vision:

Tværgående forløb og aktiviteter spiller meningsfuldt sammen med den løbende undervisning i fagene.

Mål og progression i uddannelsen er synlige for lærere og elever.

Lærersamarbejdet

Vores vision:

Det er en fælles opgave at opbygge og fastholde en god klassekultur og gode studievaner hos eleverne.

Mentorernes arbejde i klasserne understøttes af klasseteamet og bakkes op af alle lærere.

Vi samarbejder i forpligtende og meningsfulde relationer.

 

Links til andre dele af handlingsplanen

 

 

 

 

 

  Startside.jpg