Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold
SharePoint

Skip Navigation LinksTietgen Business
topfrise.jpg

Tietgen Business


Tietgen Business er en ny samlende enhed for aktiviteterne dels i det merkantile grund- og hovedforløb og dels i voksen- og efter-, videreuddannelsesområdet. 

Med organiseringen vil vi uddanne de bedste elever og kursister på det merkantile felt, styrke den erhvervs- og virksomhedsrettede del af Tietgen, sikre synergi og sammenhængskraft

uddannelser/kurser, ledelse og medarbejdere i mellem samt sikre, at vi er konkurrencedygtige på et marked
præget af stigende konkurrence og hårdere økonomiske betingelser.

Med det afsæt har vi i ledelsen derfor foretaget organisatoriske ændringer samt tværgående udviklingsindsatser, som er skridt på vejen mod et nyt Tietgen Business.
Disse indsatser er identificeret for at kunne realisere de Strategiske mål:

  1. Styrke vækst på eud/eux-området
  2. Styrke efter- og videreuddannelsesområdet
  3. Understøtte vækstpotentialet i samarbejde med bl.a. grundskolerne og 10. klasse-udbuddet
  4. Sikre uddannelsesmuligheder for dem med særlige behov

Handlingerne tilknyttet de strategiske indsatser beskrives uddybende ved at klikke på hhv. de organisatoriske indsatser og tværgående udviklingsindsatser. 

Organisatoriske indsatser 


Formål

Ledelse

Samlet ledergruppe sikrer sammenhængskraft i ny kultur og fokus på strategiske mål og driftsmål 

Administration Fælles tværgående administration skal sikre en effektiv, udviklingsorienteret og serviceminded administration.
Vejledning Etablering af fælles tværgående studievejledning skal sikre vidensdeling og 360 graders vejledning

Online og digitalisering

Onlineudviklingen og udbuddet skal skabe vækst på et område, hvor fleksibilitet efterspørges af både arbejdsmarkedet og eleverne/kursisterne 
Salg og udvikling​Salgs- og udviklingsenhed har fokus på indsatser, der skaber aktiviteter med volumen og kontinuitet.

 

Tværgående udviklingsindsatser 

 


Formål

Virksomhedsrettede indsatser 

Vi skal styrke vores nærhed til erhvervslivet, være på forkant med virksomhedernes behov og sikre at medarbejderne med et stærkt eksternt rettet fokus har blik for hele vores palette af uddannelses- og kursusmuligheder.  

Tværgående undervisningsindsatser Vi skal styrke det tværgående kollegiale samarbejde. Både for at styrke det tværkollegiale men også for at øge agiliteten på tværs af organisationen    

Fremtidens arbejdsmarked 
Vores elever skal være uddannet til et konstant foranderligt arbejdsmarked. Fokus vil være på digitalisering af arbejdsprocesser og forretningsområder.  

Undervisernes skal have de nødvendige kompetencer for at kunne imødekomme dette. 

Tværgående arbejde for elever/kursister med særlige behov


En fælles og professionel indsats skal sikre at alle elever og kursister gennemfører uddannelse/kursus - også dem med særlige behov. 


Pædagogisk byggeriVi eksperimenterer med koblingen mellem at styrke læringen og indretningen af de fysiske rammer. 
Trivsel og arbejdsglæde 

Vi vil være en arbejdsplads, hvor medarbejdernes trivsel og arbejdsglæde prioriteres, og hvor fokus er på løft af kerneopgaven.

 

 

 

 
 link-ikon.jpg