Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold
SharePoint

h-plan

h-plan overskrift3.jpg
Indgangsside - overblik

På Tietgen er vi kendetegnet ved et stærkt fællesskab i konstant bevægelse gennem vores tre dyder, som sætter retningen for vores handlinger. Vi stræber efter at være nysgerrige. Vi lytter til hinanden, er åbne over for muligheder og søger nye veje. Vi stræber efter at være ordentlige. Vi er ærlige, tager ansvar for fællesskabet og skal være til at stole på. Vi stræber efter at være modige. Vi udviser handlekraft, har gåpåmod og tager kalkuleret risiko.

Sammen vil vi skabe den mest meningsfulde organisation, hvor medarbejdere, elever og kursister er med til at forme morgendagens ledere og virksomheder. Vi vil være frontløber og inspirationskilde for merkantil dannelse verden over. Ingen skal komme til Tietgen uden at tage stilling til, hvem de er, hvad de mener er rigtigt og forkert, samt hvordan de kan bidrage til at åbne vores verden og skabe tætte, forpligtende bånd. For en bæredygtig fremtid for dem selv, fællesskabet og samfundet.

Formålet med handlingsplanen er at give indsigt i skolens centrale udfordringsfelter og de aktuelle/påtænkte tiltag.

Planen markerer centrale pejlemærker og giver samtidig et opdateret statusbillede af aktiviterne. Handlingsplanen er et dynamisk værktøj, hvor der løbende bliver justeret, handlinger bliver opdaterede, nye kommer til - vi arbejder med en levende plan, der sætter retning for skolens virke. 

Basis for alle handlingsplaner er Tietgens strategiske narrativ og love og bekendtgørelser fra Børne- og Undervisningsministeriet. 

Frem mod 2030 vil ungdomsårgangene falde svagt. Der forventes fortsat fokus på, at flere unge skal tage en erhvervsuddannelse, og samtidig er der udsigt til fortsat stram økonomi med krav om årlige effektiviseringer.

Indsatsfelterne er i særlig grad prioriteret efter de af bestyrelsen prioriterede indsatsfelter:

Nogle udfordringsfelter er generelle og påvirker skolens afdelinger på tværs, mens andre er mere specifikke og 'udfordrer' den enkelte afdeling.

Læs om særlige indsatsområder og afdelingernes udfordringer, indsatsfelter og handlinger: