Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold
SharePoint

Skip Navigation LinksCentrale udfordringer og tiltag

Centrale udfordringer

Ungdomsuddannelser under forandring

Vores merkantile erhvervsuddannelser ser ud til at have det svært i markedet - vi ser indikatorer på en svagt faldende søgning til grundforløbene. På Tietgen arbejder vi for at sikre god overgang fra grundforløb til hovedforløb.

Der er godt samarbejde med Odense og omliggende kommuner, samt øvrige ungodmsuddannelser. 
Kommunerne ønsker stærkere samarbejder med erhvervsuddannelserne.  Odense Kommune har udtrykt ønske om tættere samarbejde om 10. klasse med erhvervsuddannelserne.

Tietgen Handelsgymnasium har godt fat i områdets unge, og indtaget pr. august 2020 blev det samme som i 2019. Vi forventer i årene fremover at kunne fastholde nuværende niveau. 

Behov for kompetencer

Trepartsforhandlingerne gav mulighed for at voksne ledige og i job kunne opkvalificere sig. Tietgen har dog fortsat ikke set dette udmøntet i væsentligt omfang. Der er behov for at nytænke kursusudbudet og dette skal bl.a. ske i samarbejde med parterne og virksomhederne. Tietgen KompetenceCenter har forsøgt at tilpasse sig nye behov bl.a. ift. kursustilbud til virksomheder, kommuner og internt. TKC arbejder tæt sammen med Tietgen Online for at udvikle og udbyde forløb, som matcher tidens behov.

Next normal

Siden 11. marts 2020, hvor vi skulle arbejde hjemmefra har Tietgen arbejdet med 'leverance' af undervisningen via digitale strukturer. Vi oplever i efteråret 2020 fortsat behov for at kunne arbejde fleksibelt med varierende brug af digitalestrukturer alt efter omstændighederne. Vi vil fortsat konsolidere og udbygge både tekniske strukturer og medarbejderkompetencer i forhold til at kunne arbejde 'på distancen'.

Økonomi

Det fremsatte forslag til finanslov for 2021 (FFL21), med tilhørende overslagsår viser, at vi fortsat skal have fokus på økonomisk effektivitet, idet der ikke synes at være dækning for forskellige omkostningsstigninger.

Tietgen har ikke kendte 'hængepartier' vedr. bygninger og andre økonomi-tunge kapacitetsstrukturer, til gengæld er der aftalte lønstigninger pr. februar '21, som lægger pres på budgetlægningen.

Lokaler

'Husleje' / forrentning er Tietgens næststørste omkostningspost (efter lønomkostninger), og beslutning vedr. lokaler - volumen og indretning - er afgørende for en hensigtsmæssig kapacitet, der matcher både kendte- og fremtidens behov (mængde og undervisningsformer) og finansieringsevne. I 2019 blev der aftalt salg af et stykke af Ruggårdsvej-grunden, hvilket giver likviditetsmæssige muligheder for nye fremtidige lokaleløsninger - f.eks. til nyt EUD-hus på havnen. 

Fælles mål

  • Skolens økonomi
    Skolen skal i 2021 realisere en overskudsgrad på 1,5 % før ekstraordinære omkostninger.
  • Sygefravær
    Skolens totale sygefravær var i 2019 faldet til 3,8 % . Målsætningen for 2021 er at komme ned på 3,5 % og på sigt ned på 3 %.

Links til andre dele af handlingsplanen

 

 

 

 

 

    hhx.jpg 

 

 

 

 

 

Startside.jpg